Styret

Hovudstyret  i Samnanger IL er sett saman av arbeidsutvalet og leiarane i kvar av gruppene. 

Arbeidsutvalet

Politiattest

Ei kvar tilsett eller frivillig som skal utføre oppgåver for Samnanger IL (SIL) som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklingshemming, skal det krevjast politiattest frå.

Sjå lenkja for fremgangsmåten, eller start på lenkja hjå politiet.