Styret

Hovudstyret  i Samnanger IL er sett saman av arbeidsutvalet og leiarane i kvar av gruppene. 

Arbeidsutvalet

Morten Aaadland Fossmark

Styreleder

Tor Vilhelm Tysseland

Nestleiar

Eirik Lieng

Kasserar

Marta Fossdal

Skrivar

Ingrid Tysseland

Styremedlem

Andre tillitsvalde

Morten Aaadland Fossmark

Ansvarlig nettside

Helene Mjelde Foss

Valkomite

Sondre Tysseland

Valkomite

Marta Fossdal

Basarkomite

Harald Boge

Kontrollutval

Håkon Langeland

Kontrollutval

Politiattest

Ei kvar tilsett eller frivillig som skal utføre oppgåver for Samnanger IL (SIL) som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklingshemming, skal det krevjast politiattest frå.

Sjå lenkja for fremgangsmåten, eller start på lenkja hjå politiet.