Prøv deg på ei o-løype på Rødne denne veka

Publisert april 17, 2024

|

O-sesongen fortset denne veka! Løypa på Rødne heng ute til søndag 21. april.

Løypeleggjar Oskar skriv: «Teknisk spanande løyper med mykje retningsendringar. Her gjeldt det å vere god ven med kompasset undervegs. Det blir start i høgda og mål i låglandet.»

Ta kontakt med Oskar Røen for kart og lån/avlesing av brikke.

Relaterte